PLAN MULTIANUAL DE GESTIUNE ȘI MANAGEMENT AL GRĂDINII CIȘMIGIU

5.PUNERE ÎN SIGURANȚĂ, REABILITARE SAU RESTAURARE

Înapoi la lista de proiecte
Proiect eligibil
Motivarea comisiei: ELIGIBIL, in limita bugetului maxim

Pentru a putea vota, vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați
Consultarea comunității

Modul în care este îngrijită Grădina Cișmigiu a fost mereu un subiect de discuție, atât în sânul comunității locale, cât și în relația cetățeni-administrație publică. Fie că vorbim de măturarea aleilor, strângerea frunzelor uscate, tunderea peluzelor, spălarea aleilor și a mobilierului de găinaț, golirea coșurilor de gunoi, aplicarea tratamentelor sanitare sau întreținerea vegetației lucrările de întreținere sunt realizate fără un plan clar, fără a ține cont de specificul fiecărui zone din Grădina Cișmigiu și de sezon. Cișmigiul este o grădină monument istoric cu straturi complexe, nu un parc de cartier în care toate lucrările pot fi realizate prin comenzi generale pe 100% din suprafață. Dacă nu sunt programate și realizate corect, aceste lucrări contribuie și mai mult la degradarea caracterului istoric al Cișmigiului și sunt o sursă de conflict între administrația publică și cetățeni, ori chiar în sânul comunității locale. Acest lucru s-a observat cel mai bine în utimii 2 ani, căci există oameni care vor frunzele strânse sau nu, oameni care vor toate peluzele tunse săptămânal sau nu, oameni care sunt de acord cu toaletarea vegetației sau nu etc. Ne dorim ca aceste discuții subiective să fie eliminate prin realizarea unui “Plan de Gestiune și Management al Grădinii Cișmigiu", supus spre avizare Ministerului Culturii. Acest plan ar trebui elaborat de speciliști în peisagistică, patrimoniu, mediu, cu consultarea comunității locale a utilizatorilor zilnici ai Cișmigiului. Planul ar trebui să enumere și planifice toate lucrările curente necesare pentru buna înteținere a vegetației și monumentelor din Grădina Cișmigiu, pentru a stopa degradarea și repara intervențiile brutale realizate în ultimii 10-15 ani. Comunitatea locală a fost consultată în două etape: - prima dată, printr-o postarea realizată pe 23 septembrie pe grupurile online din cartier, pentru a colecta idei de proiect; - a doua dată, printr-o postare realizată pe 16 octombrie pentru a alege cele mai reprezentative idei care să fie înscrise în cadrul apelului de bugetare participativă. (https://www.facebook.com/Cismi.Civic/posts/1319484065150245) Comunitatea specialiștilor în peisagistică (Asociația Peisagiștilor din România - Diana Culescu) și patrimoniu (Institutul Național al Patrimoniului - Ștefan Balici), alături de reprezentanți din administrația publică (PMB mediu - Ștefania Simion, Mihaela Chiriță (PLMB), Tudorel Bâră - Director Parcuri ALPAB) și ai societății civile (GIC Cișmigiu, GIC Sala Palatului) au fost consultați asupra acestei idei în cadrul unei întâlniri de lucru organizată în luna mai 2021, la sediul PMB. Consensul a fost că “Planul de Gestiune și Management" ar fi de util folos pentru transparentizarea și profesionalizarea modului în care este îngrijită Grădina Cișmigiu.


Durata proiectului

1 an pentru elaborarea planului + 1 an pentru avizarea și aplicarea primelor măsuri


Beneficiarii proiectului

Bucureștenii și comunitatea utilizatorilor zilnici ai Cișmigiului, turiștii, ALPAB, PMB.


Inițiatorul proiectului

O P


Mod implicare

GIC Cișmigiu, ca reprezentant al comunității de utilizatori zilnici ai parcului, dorește să fie consultat și să-și aducă aportul pentru o mai bună întreținere a Grădinii Cișmigiu. 1. Putem împărtăși cunoștințele despre modul în care funcționează ecosistemul Cișmigiului, dobândite în cei 4 ani de când derulâm proiectul de ecologie urbană Grădina cu Oameni (www.gradinacuoameni.ro). 2. Putem facilita dialogul specialiștilor cu membrii comunității și obține feedback aspra măsurilor propuse. 3. Putem ajuta cu voluntari pentru întreținerea parcului, în cadrul unor ateliere coorganizate alături de ALPAB, administratorului parcului. 4. Putem monitoriza modul în acest plan este pus în practică și sugera îmbunățirea lui.


Utilitatea proiectului

Grădina Cișmigiu reprezintă un monument istoric de valoare națională și internațională, fiind clasat în grupa valorică A în Lista Monumentelor Istorice din România (cod B-II-a-A-19655). Neîngrijită corespunzător de ani buni, aceasta a intrat într-o stare foarte avansată de degradare, degradare ce cuprinde atât amenajarea peisageră în sine, cât și componentele vegetale (arbori, arbuști, peluze ș.a.), cât și obiectele de arhitectură și de mobilare urbană (statui, chioșcuri și foișoare, poduri, bănci, locuri de joacă ș.a.). Un parc public cu o istorie atât de complexă precum Cișmigiul necesită un proiect amplu de restaurare, dar până la elaborarea unui astfel de proiect este necesară întreținerea sa corespunzătoare în vederea prezervării valorilor culturale și naturale, cât și în vederea facilitării accesului și utilizării în siguranță a acestui spațiu verde. În acest sens este necesară elaborarea unui plan de gestiune și management care să prevadă acțiunile specifice și perioadele de timp în care acestea trebuie să fie efectuate, precum și resursele necesare, implicarea comunității locale și a specialiștilor în anumite acțiuni etc. Documentația trebuie să prevadă planuri anuale și multianuale de gestiune și management a componentelor construite și a elementelor vegetale, să vină în întâmpinarea nevoior comunității locale și să asigure prezervarea corectă a acestei embleme verzi a capitalei.


Acțiuni necesare pentru implementare

1. Alcătuirea unei echipe pluridisciplinare cu specialiști în peisagistică (Asociația Peisagiștilor din România, ALPAB), patrimoniu (Institutul Național al Patrimoniului, Ministerul Culturii) și mediu (PMB, SOR) care să lucreze la acest proiect. Pentru eficientizarea utilizării resurselor recomandăm activarea parteneriatelor existente și semnare unor parteneriate noi pentru colaborări instituționale. 2. Realizarea unui studiu complex și interdisciplinar pentru evaluarea resursei culturale a Cișmigiului, stării de conservare a tuturor componentelor sale (construite și vegetale), problemelor cu care se confruntă parcul și cauzele acestora. 3. Elaborarea unui "Plan multianual de gestiune și management al Grădinii Cișmigiu", care să prevadă setul de acțiuni și intervențiile necesare privind buna sa conservare și restaurare, timeline-ul pentru implementarea acestor intervenții, resursele necesare (umane și financiare). 4. Consultarea comunității utilizatorilor zilnici și a publicului bucureștean cu privire la planul multianual de intervenții propus. Adaptarea "Planului multianual de gestiune și management al Grădinii Cișmigiu" în funcție de feedbackul primit în cadrul dezbaterii. 5. Avizarea planului de gestiune și management de către autoritățile publice cu competențe în domeniul patrimoniului cultural imobil, spațiilor verzi și mediului.


Costul total

500000 LEI (inclusiv TVA)


Localizare (galerie foto) Alte fișiere (pdf/word)
Pentru a putea vota, vă rugăm să vă autentificați sau înregistrați