Calendar

Calendarul detaliat al procesului de bugetare participativă:

  1. Depunerea proiectelor de către cetățeni/grupuri de cetățeni/O.N.G.-uri/ pe platforma online: termen 30 de zile, de la data de 11.05.2022 până la data de 09.06.2022;
  2. Evaluarea, analiza tehnică şi legală a proiectelor: termen - 15 zile, de la data 10.06.2022 până la data de 24.06.2022;
  3. Propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi juridice ce va fi realizată de către Comisia de evaluare. În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor eligibile. Fiecare cetățen/grup de cetățeni/O.N.G. al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă;
  4. Afișarea listei de proiecte eligibile/neeligibile: termen - 1 zi lucrătoare de la data încheierii procedurii de evaluare a proiectelor, respectiv 27.06.2022;
  5. Votul - toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetățenilor; fiecare cetățean poate vota online un singur proiect (indiferent de domeniu) – perioada: 21 zile, de la data de 27.06.2022 până la data de 17.07.2022;
  6. Validarea votului: termen – maxim 1 zi lucrătoare de la data încheierii procedurii de vot, respectiv 18.07.2022;
  7. Anunțarea proiectelor câștigătoare și desemnarea Direcțiilor de Specialitate/Instituțiilor subordonate CGMB, de implementare a proiectelor – 1 zi lucrătoare de la data validării votului, respectiv 20.07.2022;
  8. Implementarea proiectelor de către Municipalitate – începând cu anul 2022