Calendar

Calendarul detaliat al procesului de bugetare participativă:

  1. Depunerea proiectelor de către cetățeni/grupuri de cetățeni/O.N.G.-uri/ pe platforma online: termen 30 de zile, de la data de 20.09.2021 până la data de 19.10.2021;
  2. Evaluarea, analiza tehnică şi legală a proiectelor: termen - 15 zile, de la data 20.10.2021 până la data de 03.11.2021;
  3. Propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi juridice ce va fi realizată de către Comisia de evaluare. În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor eligibile. Fiecare cetățen/grup de cetățeni/O.N.G. al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă;
  4. Afișarea listei de proiecte eligibile/neeligibile: termen - 1 zi lucrătoare de la data încheierii procedurii de evaluare a proiectelor, respectiv 05.11.2021;
  5. Votul - toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetățenilor; fiecare cetățean poate vota online un singur proiect (indiferent de domeniu) – perioada: 15 zile, de la data de 08.11.2021 până la data de 22.11.2021;
  6. Validarea votului: termen – maxim 1 zi lucrătoare de la data încheierii procedurii de vot, respectiv 22.11.2021;
  7. Anunțarea proiectelor câștigătoare și desemnarea Direcțiilor de Specialitate/Instituțiilor subordonate CGMB, de implementare a proiectelor – 1 zi lucrătoare de la data validării votului, respectiv 23.11.2021;
  8. Implementarea proiectelor de către Municipalitate – începând cu anul 2021