RESTAURARE TRAMVAI ISTORIC UNICAT ROMÂNESC

5.PUNERE ÎN SIGURANȚĂ, REABILITARE SAU RESTAURARE

Înapoi la lista de proiecte
Consultarea comunității

Membrii comunității au fost consultați prin intermediul rețelelor de socializare și prin forumul Asociației Metrou Ușor. Însă, o susținere covârșitoare este demonstrată prin cele aproape 3000 de semnături electronice nominale unice ale Petiției ce poate fi consultată aici (link): https://campaniamea.declic.ro/petitions/petitie-pentru-infiintarea-muzeului-transportului-bucurestean


Durata proiectului

9-12 luni (se va definitiva cu ajutorul specialiștilor din Uzina STB, URAC)


Beneficiarii proiectului

cetățeni, turiști, instituții culturale și educaționale, Societatea de Transport București STB SA


Inițiatorul proiectului

T A


Mod implicare

1. Consultare pe parcursul derulării proiectului. 2. Promovare proiect prin mijloacele disponibile ale Asociației (social-media, forum, portal online, etc). 3. Documentarea procesului de restaurare și punerea la dispoziția instituțiilor PMB / STB SA / instituții culturale (etc.) a tuturor materialelor de interes rezultate.


Utilitatea proiectului

Salvarea și restaurarea unui mijloc mobil de importanță tehnică și istorică, reprezentativă pentru industria locală autohtonă a Municipiului București. NOTĂ: Vă rugăm să vedeți Anexa atașată!


Acțiuni necesare pentru implementare

1. Analizarea bunului de către specialiștii din Uzina STB URAC și aproximarea estimării operațiunilor tehnice necesare și ale costurilor ce se vor impune. 2. Realizarea proiectului tehnic pentru realizarea procesului de restaurare. 3. Introducerea bunului în procesul de restaurare în cadrul Uzinei STB URAC. 4. Promovarea și documentarea întregului proces pe durata lucrărilor pentru transparență și pentru corecta informare a cetățenilor. 5. Eveniment public oficial de lansare a bunului mobil istoric restaurat. Invitații către presă, oficialități și persoane marcante relevante. 6. Gararea acestuia pe termen nedeterminat într-o unitate STB S.A. acoperită, protejată de intemperii meteorologice și vandalism. 7. Acordarea permisiunii publicului doritor de a vizita bunul într-un cadru organizat, conform unui program bine definit, cu sau fără perceperea unor taxe de acces - la latitudinea proprietarului/beneficiarului.


Costul total

500.000 LEI (inclusiv TVA)


Amplasamentul proiectului

Bun mobil. Situat în prezent în Depoul STB Victoria, str.Mexic nr.19


Localizare (galerie foto) Alte fișiere (pdf/word)